Helmikuu 2023

keskiviikko, 15.02.2023

13:00

130 €

Paritanssin jatkokurssi 15.-17.2.

Rajaniemen lomakeskus Tälle kurssille ovat tervetulleita kaikki ne parit, joilla on jo tuntumaa paritansseihin. Kurssilla tutustutaan niiden tanssilajien valikoimaan, joiden soittaminen ja tanssiminen ovat tanssipaikoilla viime aikoina lisääntyneet tai jotka ovat tulleet suomalaiseen tanssikulttuuriin uusina lajeina. Tällä kurssilla harjoiteltavia lajeja ovat fusku, rumba-bolero ja tango. Kurssin kouluttajana toimii Aune Koskela.

torstai, 16.02.2023

09:30

85 €

Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 16.-17.2.

TSL-Opintokeskus, Helsinki Kurssilla tutustutaan valinnaisiin elementteihin, joilla sivustoille saadaan toiminnallisuutta ja elävyyttä. Kurssilla myös käydään läpi hyvän nettiviestinnän perusasioita sekä pohditaan, mikä nykyisillä kotisivuilla toimii ja mitä korjattavaa siellä voisi olla. Kurssin keskeisimpiä sisältöjä ovat perusteiden kertaus, sivujen lisääminen ja järjestäminen, linkit, kuvagalleria, tiedostot, uutis- ja tapahtumalistat, lomakkeet, Facebook ja Instagram-sivujen upottaminen sivulle, jäsenrekisteri, jäsen-/hallitussivujen käyttö, sähköinen uutiskirje jäsenille, RSS-syötelukija ja keskustelupalstat. Opiskelutahti pidetään rauhallisena ja etenemisessä otetaan kurssilaisten toiveet huomioon. Muista ottaa kaikki tarvittavat salasanat (sähköposti, kotisivut yms.) mukaasi. Omia kysymyksiä voit lähettää jo etukäteen kouluttajalle julia.nurmi@tsl.fi.

Maaliskuu 2023

maanantai, 06.03.2023

13:00

130 €

Karaokekurssi 6.-8.3.

Rajaniemen lomakeskus Karaokekurssi ensimmäistä kertaa ohjelmistossamme! Kurssilla käymme läpi eri musiikin tyylilajeja aina valssista tangoon ja humpasta jenkkaan. Pohdimme yhdessä jokaisen musiikkityylin tunnuspiirteitä, joita sovellamme osallistujan valitsemiin kappaleisiin. Kurssilla syvennytään myös laulu- ja hengitystekniikkaan. Lisäksi harjoittelemme oikeanlaista mikrofonin käyttöä ja muun muassa esiintymisjännityksen hallitsemista ja siitä eroon pääsyä. Kurssille ovat tervetulleita kaikki karaokelaulusta kiinnostuneet aina aloittelijoista konkareihin. Kurssisisältö muokataan jokaiselle laulajalle sopivaksi, taitotaso huomioon ottaen.

13:00

Elinvoimaa-peruskoulutus 6.- 8.3.2023

Rajaniemen lomakeskus Virrat Elinvoimaa-peruskoulutus antaa tietoa, ideoita ja keinoja oman ja läheisten mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus on maksuton sisältäen oppimateriaalit, ruokailut ja majoituksen 2 hengen huoneessa (1hh lisämaksu 20 €).

keskiviikko, 08.03.2023

13:00

Nestorit-koulutus miehille

Rajaniemen lomakeskus Virrat Koulutus antaa valmiuksia miesten vertaistoiminnan ja -ryhmien käynnistämiseen. Koulutuksessa käsitellään ryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen liittyviä asioita, suunnitellaan toimintaa ja ideoidaan tapaamiskertojen sisältöä. Koulutus on maksuton sisältäen oppimateriaalit, ruokailut ja majoituksen 2 hengen huoneessa (1hh lisämaksu 20 €).

torstai, 16.03.2023

Luotsi-ohjaus Paas poiketen -vierailijoille, Teams

Teams Tapaamiset torstaisin 16.3., 20.4. ja 25.5. klo 10-11.30. Luotsiohjaus Paas poiketen -vierailijoille on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka vierailevat / ovat vierailleet yksinäisten ikäihmisten luona. Luotsi-ohjaus on vapaaehtoisten työnohjausta, jossa on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan muiden vapaaehtoisten kanssa. 

maanantai, 27.03.2023

13:00

130 €

Järjestötoiminnan ABC 27.-29.3.

Rajaniemen lomakeskus Kurssi antaa kattavat perustiedot Eläkkeensaajien järjestötoiminnasta. Se sopii perehdytyksenä uusille toimihenkilöille ja hallitusten jäsenille, sekä kertauksena jo pidempään toiminnassa mukana olleille. Kurssi on toimintatavoiltaan käytännönläheinen, sisältäen paljon yhteistä keskustelua ja kokemusten vaihtoa. Kurssin keskeisimpiä teemoja ovat EKL pähkinänkuoressa (tehtävät, tavoitteet, hallinto, jäsenyys), yhdistyksen hallinto ja hallitustyöskentely, toimihenkilöiden rooli ja tehtävät, säännöt ja yhdistyslaki toiminnan ohjenuorana sekä yhdistyksen kokoukset ja kokouskäytänteet.

13:00

130 €

Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 27.-29.3.

Rajaniemen lomakeskus Kurssilla tutustutaan valinnaisiin elementteihin, joilla sivustoille saadaan toiminnallisuutta ja elävyyttä. Kurssilla myös käydään läpi hyvän nettiviestinnän perusasioita sekä pohditaan, mikä nykyisillä kotisivuilla toimii ja mitä korjattavaa siellä voisi olla. Kurssin keskeisimpiä sisältöjä ovat perusteiden kertaus, sivujen lisääminen ja järjestäminen, linkit, kuvagalleria, tiedostot, uutis- ja tapahtumalistat, lomakkeet, Facebook ja Instagram-sivujen upottaminen sivulle, jäsenrekisteri, jäsen-/hallitussivujen käyttö, sähköinen uutiskirje jäsenille, RSS-syötelukija, keskustelupalsta Opiskelutahti pidetään rauhallisena ja etenemisessä otetaan kurssilaisten toiveet huomioon. Muista ottaa kaikki tarvittavat salasanat (sähköposti, kotisivut yms.) mukaasi. Omia kysymyksiä voit lähettää jo etukäteen kouluttajalle julia.nurmi@tsl.fi. Rajaniemen hieman pidemmällä kurssilla jää enemmän aikaa ohjattuun harjoitteluun ja oman yhdistyksen kotisivujen muokkaamiseen.

Huhtikuu 2023

maanantai, 03.04.2023

13:00

Paas poiketen -koulutus

Rajaniemen lomakeskus Virrat Koulutus antaa vapaaehtoiselle tietoa, taitoa ja ideoita yksinäisten ikääntyvien kohtaamiseen. Koulutus on maksuton sisältäen oppimateriaalit, ruokailut ja majoituksen 2 hengen huoneessa (1hh lisämaksu 20 €).

keskiviikko, 12.04.2023

13:00

Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajakoulutus

Rajaniemen lomakeskus Virrat Koulutuksesta saadun tiedon avulla osallistujat pystyvät käynnistämään ja ohjaamaan Hyvän mielen kulttuurikerhoja. Koulutus on maksuton sisältäen oppimateriaalit, ruokailut ja majoituksen 2 hengen huoneessa (1hh lisämaksu 20 €).

torstai, 13.04.2023

09:30

85 €

Pilvipalvelutallennus omassa ja yhdistyksen käytössä 13.-14.4.

TSL-Opintokeskus, Helsinki Tällä kurssilla tutustumme tarjolla oleviin pilvipalvelutallennuksen ohjelmiin sekä niiden ominaisuuksiin. Opiskelemme yleisimpien tallennusohjelmien käyttöönoton ja tiedonsiirron. Kurssilla pohdimme myös sitä, miksi pilvipalvelu voisi olla Yhdistysavaimen omaa tallennusmahdollisuutta parempi vaihtoehto. Kurssi sopii hyvin niin osallistujan oman kuin osallistujan yhdistyksenkin tietojen tallennukseen. Kurssin käytyään opiskelija osaa valita omaan/ yhdistyksen käyttöön sopivan pilvipalvelutallennuksen, ottaa käyttöön pilvipalvelutallennuksen ohjelman, siirtää tietoja pilvipalveluihin sekä hyödyntää pilvipalvelutallennusta osana yhdistyksen kotisivuja. Opiskelutahti pidetään rauhallisena ja etenemisessä otetaan kurssilaisten toiveet huomioon. Muista ottaa kaikki tarvittavat salasanat (sähköposti, kotisivut yms.) mukaasi. Omia kysymyksiä voit lähettää jo etukäteen kouluttajalle julia.nurmi@tsl.fi.

Toukokuu 2023

maanantai, 22.05.2023

13:00

185 €

Kuorokurssi 22.-25.5.

Rajaniemen lomakeskus Perinteisellä Kuorokurssillamme opimme kuorossa laulamista alkaen äänenavauksesta sekä laulu- ja hengitystekniikoiden harjoittelusta ja edeten kuorolaulujen yhteiseen tulkintaan sekä teksteistä ja musiikista nousevien tulkintamahdollisuuksien toteuttamiseen. Kurssilla on mukana myös musiikinteorian osuus. Kurssilla mennään eteen päin siinä määrin verkkaiseen tahtiin, että se sopii hyvin niin aloittelijalle kuin myös kuorotoiminnassa jo pidemmän aikaa mukana olleelle. Kurssin kouluttajana toimii Rajaniemessä useita kuorokursseja vetänyt Johanna Järvinen.

maanantai, 29.05.2023

13:00

130 €

Opintovastaavien kurssi 29.-31.5.

Rajaniemen lomakeskus Kurssi antaa selkeyttä ja varmuutta EKL-yhdistysten opintovastaavien tehtäviin. Kurssin keskeisinä teemoina ovat koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen sekä kurssitukien hakeminen ja raportointi. Aiempien opintovastaavien kurssien tavoin yhteisillä keskusteluilla ja kokemusten vaihdolla on tällä kurssilla vankka jalansija. Opintovastaavien kurssille osallistunut osaa tiedottaa oman yhdistyksen ja liiton koulutustoiminnasta omassa yhdistyksessään, suunnitella kurssin osaamisperusteisen kurssisuunnittelun mukaisesti, täyttää kurssitukihakemuksen sekä raportoida kurssitukea saaneet kurssit.

13:00

130 €

Improvisaatiokurssi 29.-31.5.

Rajaniemen lomakeskus Improvisaatio pohjautuu esiintyjän omaan heittäytymiseen ja mielikuvitukseen. Se on suora alalaji leikille, jossa myös annetaan mielikuvituksen viedä mukanaan. Sen avulla voi kehittää intuitiivisuutta, mielikuvien käyttöä ja paluuta lasten tapaan leikkiä. Sen lisäksi improvisaatio voi auttaa vuorovaikutustapoihin, ryhmätyötaitoihin ja erilaisten sosiaalisten tilanteiden hyväksymiseen. Tällä kurssilla työskentelemme erilaisten leikkien, harjoitteiden ja pienten esitysten parissa keräten oppia tulkinnasta, ryhmästä ja itsestämme. Kurssi sopii kaiken ikäisille eikä aikaisempaa kokemusta tarvita. Improvisaatioon aiemmin tutustuneet voivat oppia uusia tapoja ilmaista itseään ja kehittää omaa työtään niin esiintyjänä, ryhmän ohjaajana kuin muutenkin erilaissa sosiaalisissa tilanteissa.