Syyskuu 2021

keskiviikko, 01.09.2021

13:00

Elinvoimaa-koulutus

Rajaniemi, Virrat Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saat tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä lähestesi mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet kiinnostunut vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.

maanantai, 06.09.2021

10:00

LUOTSI-ohjaus verkossa

VERKOSSA Luotsi-ohjaus vapaaehtoisten ja kerho-ohjaajien jaksamisen tueksi käynnistyy verkossa 6.9.2021 klo 10, jatkuen joka toinen maanantai klo 10, aina 13.12.2021 saakka. Ohjauksessa käydään keskustelua omasta toiminnasta, mahdollisista ongelmakohdista sekä saadaan tukea ja oivalluksia toiminnan kehittämiseen. Ohjaajana toimi Petra Toivonen. Ohjaus toteutetaan verkkossa, johon linkin saat omaan sähköpostiisi ennen tilaisuutta.

maanantai, 20.09.2021

13:00

Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajakoulutus

Rajaniemi, Virrat Koulutuksessa käydään läpi Hyvän mielen kulttuurikerho® -käsikirjassa kuvattu monipuolinen toimintamalli, sisältö sekä erilaisia mielen hyvinvointia vahvistavia ja osallistavia toimintatapoja. Koulutuksesta saatujen tietojen avulla osallistujat pystyvät ohjaamaan ja viemään eteenpäin Hyvän mielen kulttuurikerhoja omissa yhteisöissään. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville, jotka haluavat vahvistaa mielen hyvinvointia, uudistaa ja monipuolistaa nykyistä toimintaansa, ja kutsua siihen mukaan myös uusia eläkkeensaajia.

13:00

120 €

Kotisivut kuntoon 20.-22.9.

Rajaniemen lomakeskus Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyttäneet Yhdistysavain-ohjelmaa ja joilla on hallinnassaan tietokoneen perustaidot (mm. hiiren ja näppäimistön käyttö, tiedostojen tallentaminen ja avaaminen, Internetin ja sähköpostin peruskäyttö). Kurssi vastaa tasoltaan ja perusvaatimuksiltaan Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssia. Tästä kurssista merkittävä osa on sivustojen visuaalista tarkastelua, jossa katsotaan miltä yhdistysten sivut näyttävät ulkopuolisten silmin. Tarkastelun kohteina ovat mm. kotisivuilla käytettyjen tekstiosuuksien muokkaukset (otsikoinnit, tekstien korostukset ym.) ja kuvat (koko, aihe, väritys) sekä kuvien ja tekstien asettelut. Osan kurssista käytämme tarpeellisiksi nähtyjen muutosten toteuttamiseen ja muuhun kotisivuohjelman käytön opiskeluun. Tämän kurssin opiskelutahti on rauhallinen ja etenemisessä otetaan kaikki osallistujat huomioon. Jos tarvitset koneen kouluttajan puolesta niin mainitse siitä ilmoittautumisesi yhteydessä. Omia kysymyksiä voit lähettää jo etukäteen kouluttajalle julia.nurmi@tsl.fi

13:00

120 €

Digitarinani-kurssi 20.-22.9.

Rajaniemen lomakeskus Haluatko kertoa tarinasi sähköisesti hyödyntäen tekstiä, erilaisia kuvamateriaaleja ja vaikkapa musiikkia? Ajattele, kuinka kiehtovaa on eri esitysmuotojen yhdistäminen lapsillesi ja lapsenlapsillesi joko nyt tai tulevaisuudessa! Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluaisivat olla sähköiseen muotoon tehdyn kertomuksen tarinoijia, kirjoittajia ja editoijia. Kurssilla opitut taidot voi soveltaa tarinoiden kertomiseen sosiaalisessa mediassa ja vaikkapa YouTube-kanavan aloittamiseen. Kurssilla edetään sopivan verkkaisessa tahdissa. Se sisältää teoriaa ja yhteistä työskentelyä. Lopuksi jokainen luo oman tarinansa. Kurssille osallistujalta odotetaan tietokoneen perustaitojen hallintaa.

Lokakuu 2021

keskiviikko, 06.10.2021

13:00

120 €

Järjestötoiminnan peruskurssi 6.-8.10.

Rajaniemen lomakeskus Kurssilla käsitellään järjestötoiminnan perusasioita sekä pyritään selkeyttämään ja helpottamaan yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävänjakoa. Kurssin aikana käydään läpi yhdistystoiminnan ajankohtaisia asioita sekä jaetaan käytännön työvälineitä, menetelmiä ja ennen kaikkea kokemuksia EKL-yhdistysten tueksi sekä avuksi. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yhdistysten uusille toimihenkilöille, mutta se soveltuu hyvin myös yhdistyksissä jo pidempään toimineille. Järjestötoiminnan kurssille osallistuva saa varmuutta yhdistystehtävien hoitamiseen ja hallitustyöskentelyyn, tietää yhdistyslain perusteet ja muut toimintaa ohjaavat määräykset, hallitsee kokouskäytänteiden perusteet sekä osaa arvioida oman yhdistyksen toimintaa.

maanantai, 18.10.2021

09:30

80 €

Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 18.-19.10.

TSL-Opintokeskus Helsinki Kurssilla opiskellaan Yhdistysavain-järjestelmän tärkeimmät sivuston sisältöön ja päivitykseen liittyvät perustoiminnot. Kurssin aikana mm. tarkistetaan, mikä nykyisellä kotisivuilla toimii ja mitä siellä voisi olla korjattavaa. Kurssin ohjelmaan kuuluu sivujen rakentamista uudella työkalulla. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat mm. sivulle kirjautuminen ja sivuston työkalut, sivujen rakenne ja hallintanäkymä sekä sivujen lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen.

keskiviikko, 27.10.2021

13:00

NESTORIT-koulutus miesten ryhmien käynnistämiseen

EKL Rajaniemen Lomakeskus, Virrat Nestorit-koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujia perustamaan oma Nestorit-vertaisryhmä miehille. Nestorit on vertaistoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää miesten hyvinvointia, terveyttä, oppimista ja ystävyyssuhteita, mielekkään toiminnan avulla.

torstai, 28.10.2021

09:00

80 €

Puhe- ja esiintymistaidon kurssi 28.-29.10.

Käpylän työväentalo. Helsinki Kurssin lähtökohta on se, että esiintyminen on taitolaji, ei niinkään syntymässä saatu lahja. Taitoja kannattaa aina vahvistaa, ja esiintyä voi, vaikka jännittää. Kurssilla tarkastellaan, mistä elementeistä rakentuu hyvä julkinen puheenvuoro tai puhe. Miten puhe-esityksestä saa selkeän, mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan? Miten hallita esiintymisjännitystä ja puhua vakuuttavasti omana itsenään? Tämä kurssi painottuu käytännön työskentelyyn ja siitä jää osallistujalle runsas tieto- ja vinkkipaketti omaan käyttöön. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee taitavan julkisen puhumisen peruselementit, tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa puhujana ja tietää mitä on esiintymisrohkeus sekä osaa hyödyntää sitä itsensä, toisten ihmisten ja arvostamiensa asioiden hyväksi. Kouluttajana toimii puhekouluttaja Kaisa Osola

Marraskuu 2021

maanantai, 01.11.2021

13:00

120 €

Teatteri- ja puheilmaisun kurssi 1.-3.11.

Rajaniemen lomakeskus Kurssilla harjoitellaan esiintymistä ja tulkintaa sekä opetellaan teatterin perusteita puheilmaisuun painottuen. Teatteria tehdään yhdessä, jolloin ryhmä itse pääsee vaikuttamaan esitysten sisältöön. Tältä kurssilta saat esiintymiskokemusta ja rohkeutta sekä opit keinoja jännityksen vähentämiseen teatteri-ilmaisussa. Tärkeintä tällä kurssilla on, että et ota itseäsi liian vakavasti! Kurssin kouluttaja: Sirpa Riuttala

13:00

120 €

Kalligrafian kurssi 1.-3.11.

Rajaniemen lomakeskus Kalligrafia eli korutekstaus on kauniin käsinkirjoittamisen taiteenala. Tällä kurssilla pureudumme kalligrafian perusteisiin tutustumalla sen historiaan sekä harjoittelemalla korutekstaustyylejä. Kurssille osallistuvalla ei tarvitse olla kokemusta korutekstauksesta, mielenkiinto korutekstausta kohtaan riittää. Kurssin kouluttaja tuo mukanaan kurssilla tarvittavat välineet, mutta sinä itse voit myös tuoda mukanasi materiaalia (tästä tiedotamme kurssille ilmoittautuneille erikseen). Ota Kalligrafiasta uusi harrastus itsellesi sekä yhdistyksesi kerhotoiminaan mukaan vietäväksi! Kouluttaja: Kirsi Kuivalainen

maanantai, 08.11.2021

13:00

120 €

Opintovastaavien kurssi 8.-10.11.

Rajaniemen lomakeskus Kurssin antaa selkeyttä ja varmuutta EKL-yhdistysten ja piirien opintovastaavien tehtäviin. Kurssin keskeisinä teemoina ovat koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen sekä kurssitukien hakeminen ja raportointi. Aiempien opintovastaavien kurssien tavoin yhteisillä keskusteluilla ja kokemusten vaihdolla on tällä kurssilla vankka jalansija. Opintovastaavien kurssille osallistunut osaa tiedottaa oman yhdistyksen ja liiton koulutustoiminnasta omassa yhdistyksessään, suunnitella kurssin osaamisperusteisen kurssisuunnittelun mukaisesti, täyttää kurssitukihakemuksen sekä raportoida kurssitukea saaneet kurssit.

13:00

120 €

Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 8.-10.11.

Rajaniemen lomakeskus Kurssilla tutustutaan valinnaisiin elementteihin, joilla sivustoille saadaan toiminnallisuutta ja elävyyttä. Kurssilla myös käydään läpi hyvän nettiviestinnän perusasioita sekä pohditaan, mikä nykyisillä kotisivuilla toimii ja mitä korjattavaa siellä voisi olla. Kurssin keskeisimpiä sisältöjä perusteiden kertauksen lisäksi ovat uutispalsta ja lomakkeet, sähköinen uutiskirje ja RSS-syötelukija, jäsenrekisteri, Facebook ja Instagram-sivujen upottaminen sekä keskustelupalsta. Opiskelutahti pidetään rauhallisena ja etenemisessä otetaan kurssilaisten toiveet huomioon.

torstai, 11.11.2021

12:00

Elinvoimaa-koulutus

VERKOSSA Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saat tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä lähestesi mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet kiinnostunut vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa. Koulutus toteutuu kahdessa osassa torstaina klo 12-15:30 ja perjantaina klo 12-15:30.

torstai, 18.11.2021

09:30

40 €

Tietokone puhtaaksi 18.11.

TSL-Opintokeskus Helsinki Tällä kurssilla opiskelija luo oman käytännönläheisen tapansa järjestää sekä ylläpitää omia tiedostoja ja tiedostorakenteita. Kurssi sopii erityisesti niille, joilla tiedostojen löytäminen ja lataaminen on hidasta, tietokone on hidastunut ja muisti täyttymässä, ylimääräisten ja tarpeettomien tiedostojen tunnistaminen on vaikeaa ja/tai tiedostojen (kuvat, kirjoitukset yms.) säilyttäminen pitkäksi aikaa on tärkeää. Kurssille osallistunut osaa mm: järjestää tiedostoja ja tiedostokansioita omalla tietokoneella, siivota sähköpostia, tyhjentää selaimen välimuistin sekä tehdä tiedostojen varmuuskopioita. Kurssin opiskelutahti on rauhallinen ja etenemisessä otetaan kaikki osallistujat huomioon. Koulutustilassa on opiskelijalla käytössään kouluttajan tarjoama tietokone, joten omaa konetta ei tarvitse ottaa mukaan. Kurssille tulevalta odotetaan tietokoneen perustaitojen hallintaa.

maanantai, 22.11.2021

13:00

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi 22.-24.11.

Rajaniemen lomakeskus Tällä kurssilla perehdytään edunvalvonnan ja vaikuttamisen saloihin. Kurssilla mm. kuullaan tuoreinta eläketietoa ja tietoa liiton edunvalvonnasta sekä perehdytään yhdistysten ja jäsenistön mahdollisuuksiin vaikuttamistyössä ja kampanjoinnissa. Kurssi on sisällöltään pitkälti samanlainen kuin vuoden 2020 syksyllä toteutettu vastaava kurssi. Tämä kurssi on Osuuskunta Tradekan tukemana maksuton. Kurssin kouluttajat: Timo Kokko ja Eero Kivinen

13:00

120 €

Kädentaidot-kurssi 22.-24.11.

Rajaniemen lomakeskus Tällä kurssilla askartelemme jouluaiheisia käsitöitä niin lahjoiksi kuin yhdistyksissä myytäviksikin. Kurssilla hyödynnettävät materiaalit ovat kierrätysmateriaaleja sekä muita kukkarolle edullisia materiaaleja. Kurssin ohjaajalla on mukanaan tarvittavat materiaalit, joita voi ostaa ja maksaa paikan päällä Rajaniemessä. Osallistuja voi myös itse tuoda mukanaan haluamiansa käsityömateriaaleja sekä ideoita. Kurssille osallistuvien omien toiveiden mukaan voimme askarrella jo tulevan keväänkin (pääsiäisen) koristeita. Kurssin kouluttaja: Liisa Lampela

Joulukuu 2021

keskiviikko, 01.12.2021

13:00

120 €

Kerhonohjaajien kurssi 1.-3.12.

Rajaniemen lomakeskus Kerhonohjaaminen on luovaa, yhteisöllisyyttä tukevaa sekä palkitsevaa toimintaa. Se on vapaaehtoistyötä antoisimmillaan! Tällä kurssilla osallistujat saavat kokemuksia ryhmän ohjaamisesta ja esimerkkejä ryhmäytymisen vaiheista sekä oppivat kerhojen sisältöjen suunnittelua hyödyntäviä menetelmiä. Ryhmien toiminnassa ja ohjaamisessa pätevät tietynlaiset periaatteet ja säännöt riippumatta siitä, millaisten teemojen ympärillä ne kokoontuvat. Siksi tälle kurssille ovatkin tervetulleita kaikenlaisten kerhojen ohjaajat sekä ohjaajiksi aikovat. Kurssin kouluttajat: Petra Toivonen ja Marja Raitoharju

13:00

120 €

Salsakurssi 1.-3.12.

Rajaniemen lomakeskus Tule maistamaan tulista salsaa ja ota maku mukaan omaan yhdistykseesi. Salsa on seuratanssien kentässä suhteellisen tuore tulokas, sitä on tanssittu Suomessa vasta parikymmentä vuotta. Silti salsakärpäsen puremia tanssijoita maastamme löytyy jo sankoin joukoin. Tällä kurssilla tutustumme salsatanssin eri tyyleihin sekä tanssin perusteisiin - ja tietysti tanssimme. Tavoitteena on, että jokainen kurssilla mukana oleva oppii salsatanssin peruskuviot. Vaikka kyseessä on paritanssi, voi sitä aivan mainiosti tanssia yksinkin. Kurssin kouluttaja: Unto Virkkala